Det giver mening at tænke i cirkler

Randers kommune opretter nu en Møbelcirkel, der cirkulerer inventar mellem kommunens mange forskellige institutioner. Sådan bidrager Møbelcirklen til en mere bæredygtig by og lokalsamfund.

3 medarbejdere fra Møbelcirkelen

Den cirkulære tankegang holder restmaterialer og produkter i det økonomiske kredsløb længst muligt, og tankegangen bryder med ideen om en lineær værdikæde, som begynder med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Verdens 7,7 milliarder mennesker bruger hvert år langt flere ressourcer, end kloden kan nå at genskabe. Hvis alle levede og forbrugte som vi gør i Danmark, ville vi have brug for fire jordkloder! Halvdelen af vores klimabelastning stammer fra vores produkter og materialer.

Hvert år bortskaffes omkring 10 millioner tons møbler alene i den europæiske møbelindustri - 80-90% af dette sendes til forbrænding, ca. 10% genanvendes og meget lidt genbruges.  

Møbelcirklen opfylder flere af FN´S verdensmål: Som det første kan nævnes anstændige jobs. Ved at komplettere den i forvejen store indsats på CSR-området inddrager Møbelcirklen udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Projektleder Mark Sabro Gregersen har to hjælpere til at bistå sig i Møbelcirklen. Det er Lucas Kaas Møller og Line Floor Thomadsen, der begge har hænderne skruet rigtigt på, og som fremover vil hente, reparere og organisere institutionernes inventar på værkstedet på Mirabellevej. Line fortæller: ”-Vi er simpelthen startet fra scratch med værktøj hjemmefra. ” Lucas siger: ”- Med tiden skal vi selvfølgelig have vores egen kassebil, når vi skal ud og hente møbler, og vi er ved at lave en flot hjemmeside med fotos af inventaret, der skal i omløb. ”

Et andet af FN´s mål er netop bæredygtige byer og lokalsamfund, og heraf følger også den bæredygtige produktion og forbrug. Mark forklarer: ”- Vi ønsker at genanvende restmaterialer, udleje inventar, og udskifte reservedele, hvis det er muligt. ”

Endelig er klimaindsatsen et af de vigtigste punkter i FN´s mål. Mark: ”- Den globale opvarmning truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu. Ved at lade inventar cirkulere, bidrager vi til mindre udledning af drivhusgasser. ”

For ikke længe siden besøgte Mark og hans hjælpere Sprogcenter Randers, hvor der nede i kælderen blev sat gule post-it sedler på diverse borde og stole til senere afhentning. Sprogcentret på sin side fik to hæve-sænke borde og et fint konferencebord fra Møbelcirklen. Hæve-sænkebordene er blandt andet blevet brugt  af kommunens podere til at teste for Covid 19.

Ideen med Møbelcirklen stammer fra den sydsvenske kommune Växsjö, der på blot fire år har haft en besparelse på 12-14 millioner svenske kroner. Så Randers kommune er også med i front, når det gælder om at tænke i cirkler.

Sækkevogn