Vejledning

Sprogcentret tilbyder sine kursister individuel vejledning i forbindelse med danskundervisningen, modultest og prøver.

Vejledningen fås hos uddannelseskoordinatorerne på de forskellige danskuddannelser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning

Danskuddannelse 1

Pia Hamerslag  Tlf.: 8915 7721

Danskuddannelse 2

Lisbeth Carøe  Tlf.: 8915 7708

Danskuddannelse 3 og aftenundervisning

Charlotte Schardelmann Tlf.: 8915 7707

Ungeværket

Maria Sjøqvist Tlf.: 8915 7713