Danskuddannelse 3

For kursister som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund.

Danskuddannelse 3 er for kursister, der har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse.

Målet for Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund.

På Danskuddannelse 3 lærer du:

  • at tale flydende dansk på dit arbejde, din uddannelse, i din hverdag og kunne kommunikere med offentlige institutioner.
  • at finde informationer og forstå tekster om både almindelige hverdagsforhold og mere komplicerede forhold.
  • at skrive dansk i et stort set korrekt sprog.
  • om kultur og samfund i Danmark og at kunne anvende denne viden i praksis.

Danskuddannelse 3 består af 5-6 moduler. Efter hvert modul skal du bestå en test for at begynde på næste modul.

Danskuddannelse 3 kan afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3 eller med Studieprøven efter modul 6.

Sprogcenter Randers tilbyder fra efteråret 2021 danskundervisning til udenlandske medborgere på Danskuddannelse 3, modul 6 niveau, dvs. til udlændinge, der gerne vil gennemføre Studieprøven (C1-niveau). Er du interesseret i kurset, kan du henvende dig på tlf. 8915 7700.