Danskuddannelse 2

For kursister som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Danskuddannelse 2 er for kursister, der kan læse og skrive det latinske alfabet, og som har gået kort tid i skole i hjemlandet.

Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund.

På Danskuddannelse 2 lærer du:

  • at kunne tale dansk på dit arbejde, i din hverdag og med kommunen.
  • at finde informationer og forstå tekster om almindelige hverdagsting.
  • at kunne skrive for eksempel en mail på dansk.
  • om kultur og samfund i Danmark.

Danskuddannelse 2 består af 6 moduler. Efter hvert modul skal du bestå en test for at begynde på næste modul.

Danskuddannelse 2 afsluttes med prøve i Dansk 2 efter modul 6.