Danskuddannelse 1

For kursister som ikke kan læse og skrive på deres modersmål eller det latinske alfabet.

Danskuddannelse 1 er for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, og kursister, der ikke kan læse og skrive det latinske alfabet.

Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse- skrivefærdigheder med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund.

På Danskuddannelse 1 lærer du:

  • at tale dansk i almindelige hverdagssituationer for eksempel på dit arbejde.
  • at læse og forstå lette tekster, informationer og instruktioner.
  • at skrive enkle beskeder og udfylde blanketter med personlige data.
  • om kultur og samfund i Danmark.

Danskuddannelse 1 består af 6 moduler. Efter hvert modul skal du bestå en test for at begynde på næste modul.

Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1 efter modul 6.