Klippekort

Selvforsørgende kursister får et elektronisk klippekort og har dermed et begrænset antal måneder til at gennemføre de enkelte moduler på danskuddannelsen.

Du får et klippekort, hvis du er i Danmark:

 • for at studere eller arbejde
 • som medfølgende ægtefælle
 • som familiesammenført efter EU-reglerne
 • som au-pair
 • som grænsependler

Klippekortet betyder, at der er afsat et antal måneder til at gennemføre hvert af modulerne på danskuddannelsen.

Der er i alt 6 klip på klippekortet – et klip for hvert modul i danskuddannelsen.

Klippene for en hel danskuddannelse udgør tilsammen 42 måneder (3½ år), som skal bruges indenfor de 5 år, du har ret til gratis danskundervisning. Dermed får du 18 måneder, som du kan bruge til at udskyde start på danskuddannelsen eller til at holde pause(r) mellem moduler.

Klippene i klippekortet har følgende længde for alle tre danskuddannelser:

 • Modul 1 er på 4 måneder
 • Modul 2 er på 5 måneder
 • Modul 3 er på 7 måneder
 • Modul 4 er på 8 måneder
 • Modul 5 er på 9 måneder
 • Modul 6 er på 9 måneder

Det er ikke muligt at overføre tid til eller fra andre klip.

Hvis du bruger længere tid på at gennemføre et modul, end der er afsat i modulets klip, bruger du et ekstra klip. Dermed vil du ikke længere have klip nok til at færdiggøre din danskuddannelse.

Kort tid efter du har modtaget dit CPR-nummer, vil du modtage et brev i din e-Boks med information om din ret til gratis danskundervisning.

Senest to måneder efter, du har modtaget dette brev, skal du kontakte sprogcentret og aftale, hvornår du vil starte din danskundervisning. Hvis du ikke vil starte med det samme, kan du udskyde starttidspunktet, men du skal meddele det til integrationsafdelingen.

Hvis du ikke kontakter sprogcentret inden for to måneder, bliver dit klippekort automatisk sat i gang, og du bruger klip, selv om du ikke går til dansk. Det kan betyde, at du ikke har nok klip tilbage til at færdiggøre din danskuddannelse.

Hvis du er klar til at starte til dansk med det samme, behøver du ikke vente på brevet. Du kan tilmelde dig dansk på sprogcentret, så snart du har modtaget dit CPR-nummer.

Når du har kontaktet sprogcentret og er blevet tilmeldt til dansk, aktiveres det første klip.

Når du består et modul, afsluttes klippet, uanset om du har brugt al tiden.

Det næste klip går automatisk i gang, medmindre du fortæller sprogcentret, at du vil holde pause.

Hvis du er længere om at blive færdig med et modul end forventet, kan du risikere, at dit klip udløber. Så går det næste klip i gang, selvom du ikke har skiftet modul. Det betyder, at du i sidste ende ikke har klip nok til at færdiggøre din danskuddannelse.

Med klippekortet har du mulighed for at holde op til 18 måneders pause i løbet af din danskuddannelse.

Hvis du får brug for at holde en pause – f.eks. fordi du har travlt på dit arbejde, bliver gravid eller skal ud at rejse – så skal du sørge for at holde pause mellem modulerne. Det vil sige, efter du har bestået en modultest, og før du går i gang med et nyt modul.

Du skal huske at informere sprogcentret om dine planer om at holde pause. Det næste klip går nemlig automatisk i gang, medmindre du fortæller sprogcentret, at du vil holde pause.

Når først et klip bliver aktiveret, kan du ikke stoppe det eller sætte det på pause.

Holder du op med at følge undervisningen midt i et modul, vil dit klip på et tidspunkt udløbe, og næste klip starter automatisk. Du risikerer dermed at bruge op til flere klip, selv om du ikke lærer dansk. På den måde kommer du til at mangle klip, hvis du senere gerne vil færdiggøre din danskuddannelse.

Hvis du ikke består din modultest første gang, er der normalt tid nok til at tage den igen.

Når du alligevel ikke at bestå modultesten i løbet af den tid et klip varer, bliver du nødt til at bruge det næste klip på klippekortet. Det betyder, at du vil mangle et klip i slutningen af danskuddannelsen.

Når alle klip er brugt, har du ikke længere ret til gratis danskuddannelse. Det gælder også, selv om du mangler at gennemføre et eller flere moduler.

I så fald kan du enten vælge selv at betale for lektionerne på det sidste modul eller tilmelde dig FVU-dansk, hvis du vil lære mere dansk. Du kan altid gå op til prøve i dansk som selvbetaler.