Uddannelsesværkstedet

Uddannelsesværkstedet er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år, der ønsker at uddanne sig efter sprogskolen.

Tilbuddet er på 6 lektioner om ugen og supplerer den ordinære danskuddannelse på 12 timer om ugen. Danskundervisningen foregår på danskhold sammen med øvrige målgrupper på sprogcentret, idet det vægtes at holdsætte efter sprogniveau og læringsprofil.

Med udgangspunkt i den enkelte kursists konkrete behov arbejdes med:

 • Kompetenceafklaring
 • CV – herunder layout
 • Målafklaring og motivation
 • Samfundsorientering
 • Det danske skolesystem og uddannelsesmuligheder
 • Uskrevne regler i uddannelsessystemet
 • Ansvar, selvstændighed og initiativ
 • Matematiske begreber
 • Læsestrategier
 • IT-færdigheder
 • Studieteknik og arbejdsmåder; struktur og orden i mapper, memoteknik, noter og prioritering, projektarbejde og gruppearbejde

Sideløbende med forløbet i Uddannelsesværkstedet er kursisterne i virksomhedspraktik 2 dage om ugen, tilrettelagt af Jobcentret. Kursisternes oplevelser og erfaringer fra praktikkerne inddrages i undervisningen og vejledningen med henblik på at bidrage til kursisternes forståelse, afklaring og målretning i forhold til uddannelse.