PAS-test

Analysesystem til kompetenceafklaring hos personer med indlæringsvanskeligheder

PAS-testen (Pædagogisk Analyse System) har til formål at afklare en persons stærke og svage sider samt afdække vedkommendes bedste måde at arbejde/lære på.

PAS-testen består af en række opgaver, under hvilke personens opmærksomhed, tempo, koncentration, hukommelse, analyse og strategi observeres.

På baggrund af disse observationer beskrives den bedst fungerende indlæringsstil for den pågældende.

Læs mere om PAS-testen i vores Brochure - eller send en mail til Sprogcenter Randers.

Henvisningsblanket til PAS-test