OPAS-screening

Sprogcenter Randers tilbyder en individuel OPAS-screening for afdækning af potentialer og forudsætninger for læring.

På Sprogcenter Randers tilbyder vi en individuel OPAS-screening af kursister/elever for at afdække potentialer og forudsætninger for læring.

OPAS vil kunne anvendes på forskellige kursist/elevtyper og på vidt forskellige institutioner. Dette inkluderer bl.a. folkeskoler, efterskoler, specialskoler for børn, unge og voksne, produktionsskoler, tekniske skoler, sprogskoler, EGU, EUC, VUC, specialpædagogiske opholdssteder mm.

Hvad er OPAS

OPAS (Optimeret Pædagogisk Analyse System) er et kognitivt neuro-pædagogisk redskab, der har sit udgangspunkt i teorier om neuropsykologi; herunder læring, kognition, hukommelse, eksekutive funktioner og social adfærd.  Redskabet har til formål at identificere faste mønstre i kursistens individuelle refleksionsniveau til fx opgaveløsning og dagligdags opgaver.
OPAS tester hovedområderne inden for læring og giver et tydeligt overblik over kursistens indlæringsprofil. Et vigtigt element i testredskabet er det positive fokus, som søger optimale kompetencer og potentialer baseret på Howard Gardners idéudvikling.

Efter hver testning udarbejdes en rapport, der beskriver afdækningens områder og delelementer, samt en sammenfattende konklusion og en anbefalet pædagogisk tilgang

OPAS kan anvendes som undersøgende redskab eller som en del af en forebyggende indsats. Der tages udgangspunkt i kursistens egen adfærd og handlemønstre og gennem testning tydeliggøres kompetencer og indlæringsform. Dermed får ansvar for egen læring en særlig aktiv betydning. 

Under testningen anvendes tolk ved behov og efterfølgende til at uddybe testresultatet for kursisten.

Hvem kan have gavn af OPAS?

OPAS er målrettet kursister med generelle indlæringsvanskeligheder, erhvervede hjerneskader, socio-emotionelle vanskeligheder, to-sprogede med indlæringsvanskeligheder, personer med læse-stave vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder, personer med svag skolebaggrund og personer med psykiske vanskeligheder.

Sprogcenterets OPAS-tester

Vores OPAS-tester Pia Hamerslag er uddannet gennem OPAS-konsulent Steen Hilling, der i sin tid var hovedaktøren inden for PAS-test området i Danmark. Steen Hilling har siden udviklet OPAS, der inkluderer et bredere testsystem, som også er målrettet voksne tosprogede kursister og har sit udgangspunkt i den kognitive tænkning med de eksekutive funktioner i fokus.
Sprogcenterets tester har desuden flere års erfaring inden for specialområdet og har kurser i både eksekutive funktioner og specialpædagogik.

Klik her for at gå til OPAS Henvisningsblanket