Kurser for undervisere af tosprogede elever

Undervisning af traumatiserede og sekundært traumatiserede, tosprogede kursister

Målet med kurset er at bidrage til opkvalificering af undervisningen af traumatiserede og sekundært traumatiserede tosprogede unge og voksne.

Kurset sigter på at sætte læreren i stand til at forstå og identificere traumatisering samt på grundlag heraf at finde og anvende relevante pædagogiske fremgangsmåder.

Arbejdsformen på kurset vil veksle mellem formidling af teoretisk viden og kursisternes relatering af denne viden til deres egen pædagogiske praksis. Teorien i kursets pædagogiske del indbefatter både pædagogiske faldgruber og værktøjer og redskaber til løsning af pædagogiske problemer. Udover at spejle konkrete undervisningsmæssige oplevelser og erfaringer får kursisterne derfor også mulighed for at reflektere over og få ideer til videreudvikling af deres undervisning.

Fokus

På kurset vil der være fokus på:

 • traumatiseringens psykologi
 • traumatiseringens kendetegn i undervisningssituationen
 • typiske lærerreaktioner
 • magtrelationer i klasserummet
 • lærer-kursistroller og skolesocialisering
 • pædagogiske refleksionsmodeller
 • pædagogiske fremgangsmåder

Kurset forløber over to dage som enten et institutionskursus eller som et kursus for en mindre gruppe/team. Sidstnævnte kursusform inkluderer vejledning. Det er dog også muligt at sammenstykke et endagskursus med nogle af de ovennævnte punkter.

Hvis kurset holdes over to dage for en mindre gruppe, kan det efterfølges af en praksisorienteret projektdel. Kurset vil i så fald forlænges med en halv dag til projektevaluering.

Pris: Ekstern kr. 5.120 + tolkeudgifter. Intern kr. 2.560 + tolkeudgifter. Hertil kommer eventuelle transportudgifter.

Tid og sted aftales, så det så vidt muligt passer Jer.

Kontakt via e-mail til Bente Gaul for nærmere aftale.

Kursusleder Ove Sylvest

"Fra mit arbejde som lærer på Sprogcenter Randers kender jeg til de problemer, der kan opstå med undervisning af traumatiserede og sekundært traumatiserede kursister. Jeg har derudover også erfaring og viden på dette felt fra andre sammenhænge. Det er på denne baggrund, at Sprogcenter Randers nu udbyder ovennævnte kursus, som jeg i øvrigt allerede har afholdt flere gange på Sprogcentret og på VUC Randers. Tidligere har jeg også holdt foredrag og oplæg om traumatisering og pædagogik på Lærerhøjskolen i Reykjavik, hvortil jeg var udsendt som lektor i dansk fra 1997-98.

Jeg er mag.art. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet 1982 og exam.art. i psykologi fra Aalborg Universitet 2000. Jeg har siden 1999 været sproglærer på Sprogcenter Randers og psykologilærer på Center for Tegnsprog i Århus. Fra 1987-95 var jeg værkstedsleder på Revacenter for Flygtninge i Århus og fik her et grundigt kendskab til traumatisering. Disse erfaringer udmøntede jeg efterhånden i relevante pædagogiske tiltag. Jeg har så siden kombineret denne praksisbaserede viden med psykologi og pædagogik i min undervisning".

Pædagogisk sparring

Som underviser der har tosprogede elever i klassen vil man ofte opleve at det er svært  

 • at få tilstrækkelig tid til at hjælpe
 • at finde egnede materialer
 • at finde egnede undervisningsmetoder
 • at formidle danske studienormer

Sprogcenter Randers tilbyder pædagogisk sparring med erfarne andetsprogsundervisere. Eventuelt i form af et foredrag, en pædagogisk dag eller et forløb over længere tid.

Kontakt Bente Gaul via e-mail for nærmere aftale.