Andre tilbud

Kurser for undervisere af tosprogede elever

Undervisning af traumatiserede og sekundært traumatiserede, tosprogede kursister

PAS-test

Analysesystem til kompetenceafklaring hos personer med indlæringsvanskeligheder