Andre tilbud

Kursus for undervisere af traumatiserede

Undervisning af traumatiserede og sekundært traumatiserede, tosprogede kursister